Vytvořit účet

Začněme úkolem, který je potřeba splnit ve vizualizaci. Vizualizace se ovládají posuvníky a vším, co je oranžové. Student musí najít správné řešení, aby mohl pokračovat. Je také možné použít nápovědu nebo se vzdát.

Prohlédněte si graf funkce sinus a všimněte si toho, jak souvisí s jednotkovou kružnicí. Zkuste nastavit vizualizaci tak, aby platilo sinα=0,5\sin\alpha = 0{,}5 a stiskněte tlačítko Odpovědět.