Vytvořit účet

Vypočti (roznásob a zjednoduš) výraz (a+2b)(4a8b)(a+2b)(4a-8b). Můžeš si ověřit jakýkoliv krok svého výpočtu.