Řešení složitějších nerovnic obsahujících kvadratické trojčleny

14Počet kroků12Příkladů15-20 min.

Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice