Odvození vzorce pro řešení kvadratické rovnice

9Počet kroků7Příkladů10-15 min.

Vzorec pro řešení obecné kvadratické rovnice