Vytvořit účet

Nejjednodušším typem funkce, s nímž se budeme běžně setkávat, je takzvaná funkce lineární. Jedná se o funkci danou předpisem y=ax+by = ax + b, kde xRx\in R. Písmena xx a yy, která se budou vyskytovat v předpisech všech funkcí, s nimiž se postupně seznámíme, nazýváme proměnné.

Písmena aa a bb nazýváme koeficienty. Koeficienty se na rozdíl od proměnných vyskytují pouze v obecném předpisu funkce. Obvykle místo nich budou dosazena konkrétní čísla. Tyto koeficienty ovlivňují to, jak bude graf lineární funkce vypadat, a tím pádem i vlastnosti této funkce. Ať už jsou ale hodnoty aa a bb jakékoliv, všechny grafy lineární funkce budou mít některé společné rysy. Na to, o jaké rysy se jedná, se podíváme v následujících krocích.

1 / 6