Vytvořit účet

Proč se vlastně kuželosečkám říká kuželosečky, když jsou to rovinné křivky a kužel je prostorový útvar? Je to tím, že průnik kuželové plochy s rovinou vytvoří křivku, která je rovinná (pochopitelně, celá leží v sečné rovině). Takto vznikne buď kružnice, elipsa, parabola nebo hyperbola. V této lekci si prozkoumáme, co platí pro kterou křivku.