Vytvořit účet

Korelace vyjadřuje, jak moc spolu dvě veličiny statisticky souvisí. Abychom tohle dokázali vyjádřit, můžeme použít nejrůznější koeficienty a vztahy. Nejpoužívanější korelační vtah je Pearsonův, jehož hodnota určuje, jak moc lineárně jsou dvě veličiny závislé.

Pokud je korelace hodnota 1, znamená to dokonalou korelaci. Pokud je 0, znamená to, že veličiny spolu nekorelují.

Jako příklad korelace blízké jedné si uveďme průměrný měsíční úhrn srážek během roku v Praze a v kanadském Calgary. V levém grafu je na vodorovné doba během roku, na svislé ose průměrný úhrn srážek v jednotlivých měsících.

V pravém grafu je na vodorovné ose úhrn srážek v Praze, na svislé ose úhrn srážek v Calgary. Každý bod v pravém grafu představuje měsíc v roce.

1 / 7