Lineární funkce 2Termín 20. 12. 23:00

Celá třída (25)
Blažej, Ivan
Burian, Ondřej
Dočekal, Petr
Dolečková, Lucie
Dvořáček, Richard
Fryčová, Jindřiška
Houška, Daniel
Klucka, Radovan
Kulštrunková, Petra
Ludvík, Jakub
Pilařová, Barbora
Plzáková, Michaela
Sander, Lukáš
Sedláček, Roman
Šíma, David
Škodová, Marie
Skokan, Adam
Špačková, Kateřina
Švejda, Matyáš
Trska, Antonín
Turečková, Martina
Vaculíková, Eva
Votruba, Tomáš
Voverková, Monika
Vrtiška, Igor
Průměrná úspěšnost z ostatních lekcí je 82%
29%
Správných odpovědí

4:44
průměrný čas průchodu lekcí
24
dokončili lekci
Blažej, Ivan
Burian, Ondřej
Dočekal, Petr
Dolečková, Lucie
Dvořáček, Richard
Fryčová, Jindřiška
Houška, Daniel
Kulštrunková, Petra
Ludvík, Jakub
Pilařová, Barbora
Plzáková, Michaela
Sander, Lukáš
Sedláček, Roman
Šíma, David
Škodová, Marie
Skokan, Adam
Špačková, Kateřina
Švejda, Matyáš
Trska, Antonín
Turečková, Martina
Vaculíková, Eva
Votruba, Tomáš
Voverková, Monika
Vrtiška, Igor
1
lekci nedokončili
Klucka, Radovan

Vhodné vysvětlit

Uzavřená otázka, krok 3/7

A nyní vyber pravdivé tvrzení týkající se oboru hodnot lineární funkce ve tvaru y=ax+by = ax + b.


100% studentů odpovědělo na první pokus chybně.
Pro studenty je tento příklad problematický, vysvětlit ho pomůže tato vizualizace:

Uzavřená otázka, krok 2/7

Jakým způsobem ovlivňují koeficienty aa a bb definiční obor lineární funkce dané předpisem y=ax+by = ax + b?


87% studentů odpovědělo na první pokus chybně.

Tito studenti mohou správné řešení vysvětlit ostatním:

  • Sedláček, Roman
  • Šíma, David
  • Voverková, Monika
Pro studenty je tento příklad problematický, vysvětlit ho pomůže tato vizualizace:

Uzavřená otázka, krok 7/7

Určete obor hodnot funkce y=ax+by=ax+b, kde platí, že a<0a<0. Dále platí, že b>0b>0 a nakonec, že xR0+x \in R_0+.


75% studentů odpovědělo na první pokus chybně.

Tito studenti mohou správné řešení vysvětlit ostatním:

  • Dočekal, Petr
  • Sedláček, Roman
  • Šíma, David
  • Votruba, Tomáš
  • Voverková, Monika
Pro studenty je tento příklad problematický, vysvětlit ho pomůže tato vizualizace:

Vhodné pro diskuzi v malých skupinkách

Uzavřená otázka, krok 4/7

Urči, jakých hodnot může nabývat koeficient aa v předpisu lineární funkce y=ax+by = ax + b, aby tato funkce byla klesající.


62% studentů odpovědělo na první pokus chybně.

V těchto skupinách budou studenti s rozdílným názorem a mohou o problému diskutovat:

Skupina 1
Houška, Daniel
Špačková, Kateřina
Švejda, Matyáš
Skupina 2
Dočekal, Petr
Sander, Lukáš
Trska, Antonín
Skupina 3
Blažej, Ivan
Škodová, Marie
Turečková, Martina
Skupina 4
Dvořáček, Richard
Plzáková, Michaela
Šíma, David
Skupina 5
Kulštrunková, Petra
Votruba, Tomáš
Voverková, Monika
Skupina 6
Dolečková, Lucie
Sedláček, Roman
Vaculíková, Eva
Skupina 7
Ludvík, Jakub
Pilařová, Barbora
Vrtiška, Igor
Skupina 8
Burian, Ondřej
Fryčová, Jindřiška
Skokan, Adam

Uzavřená otázka, krok 5/7

Jaký je vliv koeficientů aa a bb v předpisu funkce y=ax+by=ax+b na paritu funkce? Tedy na to, zda je funkce sudá nebo lichá a případně nemá ani jednu z těchto vlastností.


37% studentů odpovědělo na první pokus chybně.

V těchto skupinách budou studenti s rozdílným názorem a mohou o problému diskutovat:

Skupina 1
Houška, Daniel
Trska, Antonín
Turečková, Martina
Skupina 2
Blažej, Ivan
Pilařová, Barbora
Skokan, Adam
Skupina 3
Plzáková, Michaela
Škodová, Marie
Švejda, Matyáš
Skupina 4
Dolečková, Lucie
Šíma, David
Vrtiška, Igor
Skupina 5
Burian, Ondřej
Dvořáček, Richard
Špačková, Kateřina
Skupina 6
Dočekal, Petr
Ludvík, Jakub
Sedláček, Roman
Skupina 7
Fryčová, Jindřiška
Vaculíková, Eva
Voverková, Monika
Skupina 8
Kulštrunková, Petra
Sander, Lukáš
Votruba, Tomáš

První pokusy studentů

Odpovědi studentů

Jednotlivec
Blažej, Ivan
Burian, Ondřej
Dočekal, Petr
Dolečková, Lucie
Dvořáček, Richard
Fryčová, Jindřiška
Houška, Daniel
Klucka, Radovan
Kulštrunková, Petra
Ludvík, Jakub
Pilařová, Barbora
Plzáková, Michaela
Sander, Lukáš
Sedláček, Roman
Šíma, David
Škodová, Marie
Skokan, Adam
Špačková, Kateřina
Švejda, Matyáš
Trska, Antonín
Turečková, Martina
Vaculíková, Eva
Votruba, Tomáš
Voverková, Monika
Vrtiška, Igor
Datum
Úspěšnost
Celkový čas
krok
krok
krok
krok
krok
krok
krok
17. 12.
0%
1:42
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
0%
5:27
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
43%
2:02
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Správně
17. 12.
0%
7:41
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
0%
7:41
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
43%
2:02
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Správně
17. 12.
22%
5:50
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Špatně
-
0%
- : -
17. 12.
0%
1:42
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
0%
1:42
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
22%
5:50
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Špatně
17. 12.
0%
5:27
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
43%
6:11
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně
17. 12.
83%
5:26
Správně
Špatně
Správně
Správně
Správně
17. 12.
83%
5:26
Správně
Špatně
Správně
Správně
Správně
17. 12.
43%
6:11
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně
17. 12.
43%
3:34
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně
17. 12.
43%
6:11
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně
17. 12.
22%
5:50
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Špatně
17. 12.
0%
5:27
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
43%
3:34
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně
17. 12.
0%
7:41
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
Špatně
17. 12.
43%
2:02
Špatně
Špatně
Špatně
Správně
Správně
17. 12.
83%
5:26
Správně
Špatně
Správně
Správně
Správně
17. 12.
43%
3:34
Špatně
Špatně
Správně
Správně
Špatně