Důkaz účinnosti

Co znamená kooperativní výuka?

Na rozdíl od tradiční výuky, v níž studenti pracují pouze samostatně na vlastním zadání, nabízí kooperativní výuka mnohem přirozenější učení. V malé skupině pracují žáci na zadaném tématu a společně se snaží pomocí kreativní diskuse dospět k řešení. Kooperativní výuka tak odbourává strach z neúspěchu a nahrazuje ho kolektivní spoluprací či debatou, která pozvedne výsledky studentů (Griffin et al., 2012).

Proč je kooperativní výuka důležitá?

Kooperace podporuje vyšší produktivitu i vyšší výkon než kompetitivní nebo individuální uspořádání učebních situací (Hattie, 2012). Kooperativní učení se v posledních desetiletích stále více rozšiřuje a dnes se vyskytuje takřka po celém světě. Je považováno za nejzřetelnější inovaci vyučování konce minulého století. Žáci, kteří si osvojí základní znalosti, a pak pracují společně, jsou schopni dosahovat mnohem lepších výsledků učení i řečení problémů. Navíc, kooperativní učení je pro člověka velmi přirozené a žáky více baví (Brandt, 1991).

V čem je kooperativní učení efektivnější?

Nedávná studie Janssena a kol. (2010) ukazuje, že řešení problémů ve skupině je pro učení efektivnější, neboť skupina je schopna lépe sdílet a rozložit kognitivní práci mezi své členy. Když je skupina motivována a všichni tahají za jeden provaz, mohou sdružit svoje vědomosti a obsáhnout lépe a více učiva, než by zvládl každý samostatně.

Čím je matematika ve spojení s kooperativní výukou unikátní?

Při tradičním učebním rozvržení - učitel vysvětluje látku a studenti se snaží informace především zaznamenat - se studenti nad problémy často nezamyslí dostatečně a tím pádem hrozí, že jím ne zcela porozumí. Techambition v rámci skupinové výuky klade důraz na zapojení všech studentů, podporuje diskusi a obhajování vlastních závěrů. Systém automaticky vyhodnotí závěry studentů a v reálném čase jim poskytne zpětnou vazbu o jejich správnosti. Díky exaktnosti matematiky tak ihned poznají, zda v diskuzi zastávali správný či špatný názor a mohou se poučit do dalších debat.

Techambition do skupinové výuky přináší efektivitu a automatizaci všeho, co zvládne za učitele udělat stroj.

Systém Techambition nabízí technologii, která výuce opravdu pomůže. Na základě algoritmu, který vyhodnotí předchozí úspěšnost žáků a jejich postupy, dokáže automaticky navrhovat funkční skupiny. Žáci v takových skupinách budou mít velký potenciál ke společné diskusi a efektivnímu nalezení řešených problémů ve výuce. O postupu jednotlivých skupin bude dostávat učitel ihned zpětnou vazbu včetně doporučení do výuky. To mu pomůže udržet studenty motivované, a zajistit tak úspěšné učení u každého studenta.

Zdroje:
Griffin, P.M.N. et al., 2012. Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Dordrecht ; London: Springer.
Hattie, J.M.N., 2012. Visible learning for teachers maximizing impact on learning, London: Routledge, pp. 78.
Janssen, Jeroen et al., 2010. Making the Black Box of Collaborative Learning Transparent: Combining Process-Oriented and Cognitive Load Approaches. Educational Psychology Review, 22(2), pp.139–154.
Brandt, R. (1991). Cooperative learning and the collaborative school. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

Vytvořte si svůj účet

Pro učitele zdarma.

Začít