Team Photo

Online aplikace pro výuku středoškolské matematiky

Techambition Vám pomůže aktivně zapojit studenty do výuky a připravit je ke státní maturitě.

Řešíme 3 častá úskalí učitelů

1. Nedostatek času

 •  250 lekcí připravených pro 1. - 4. ročník SŠ
 •  Automatické vyhodnocení a správa výuky z jakéhokoliv zařízení
 •  Kontrola řešení a výsledků pomocí podrobných statistik

2. Nezájem studentů o matematiku

 •  Vysvětlení matematiky na reálných příkladech ze života
 •  Využití interaktivních vizualizací pro lepší představivost
 •  Možnost zopakování probírané látky i mimo školu

3. Rozdílná úroveň studentů

 •  Konkrétní doporučení, jak pracovat se studenty
 •  Podpůrný systém nápověd v každém kroku řešení
 •  Možnost práce samostatně i spolupráce ve skupinách

Vyzkoušejte si některou z vybraných lekcí

 • Ukázka ovládání
  Ukázka funkcionality Techambition předvedená na funkci sinus.
 • (a+b)²
  Odvození proč a²+2ab+b² je (a+b)².
 • Povrch válce
  Odvození vzorce pro výpočet povrchu válce.
 • Kuželosečky
  Jak kuželosečky vznikají a čím se liší?

Lekce jsou vytvářené v souladu s RVP a reflektují státní maturitu. Zaregistrujte se a získejte zdarma přístup ke všem vizualizacím a lekcím.

Vytvořit účet zdarma

Vhodné pro všechny typy středních škol

 •  Gymnázia
 •  Průmyslové školy
 •  Odborné školy
 •  Obchodní akademie
 •  Odborná učiliště
 •  Zdravotnické školy
261 škol
788 učitelů
23 148 studentů

Co o nás říkají Vaši kolegové?

Techambition zvládne každý

Vytvořit účet zdarma