Chat
Team Photo

Matematické dovednosti rozvíjené přirozeně

Online vizuální aplikace navržená tak, aby rozpoutala mezi studenty debatu o matematice

Prohlédněte si některou z 200 lekcí pro středoškolskou matematiku.

 • Úvodní lekce
  Ukázka funkcionality Techambition předvedená na funkci sinus.
 • (a+b)²
  Odvození proč a²+2ab+b² je (a+b)².
 • Povrch válce
  Odvození vzorce pro výpočet povrchu válce.
 • Lineární rovnice
  Princip řešení lineárních rovnic.
 • Úvod do lineárních funkcí
  Význam koeficientu a ve funkci y = ax.
 • Kuželosečky
  Jak kuželosečky vznikají a čím se liší?
 • Korelace
  Porozumění Pearsonovu korelačnímu koeficientu.
 • Základní principy derivací
  Principi derivací ve vší své krásné jednoduchosti.

Automatické vyhodnocení a doporučení

Nespokojte se s obyčejným digitalizovaným přehledem výsledků. Techambition Vám navrhne na co se studentů zeptat, sestaví skupiny, ve kterých můžete nechat studenty debatovat a vybere vizualizace, se kterými efektivně vysvětlíte problémové principy.

Jak to funguje?

1. Vyberte si jedno z 200 zadání.

Vyberte si jedno z unikátních vizuálních zadaní, které přiměje studentypřemýšlet a ptát se.

2. Zvolte svůj cíl.

Nechte studenty pracovat samostatně nebo spolupracovat podle různých scénářů.

3. Prohlédněte si výsledky.

Techambition Vám ukáže problémová místa a důležité statistiky a navrhne další kroky.

4. Navažte na výsledky svých studentů.

Nechte studenty debatovat v automaticky navržených skupinách, vysvětlete problémové principy pomocí doporučených vizualizací nebo vyzvěte navržené studenty, aby pomohli ostatním.

Techambition bude Vaším asistentem ve třídě i mimo ni.

Výuka ve třídě

Ve třídě Vám bude stačit počítač a projektor i pro skupinové aktivity. Pokud chcete automaticky získat více výsledků, studenti mohou využít svá nebo školní zařízení.

Samostudium

Polovina všech studentů dokončuje úkoly na mobilních zařízeních, ať už ve třídě nebo mimo ni. Díky automatické zpětné vazbě mohou přemýšlet o matematice třeba v MHD.

Vyhodnocení

Nespokojte se s obyčejným digitalizovaným přehledem výsledků. Techambition Vám navrhne jak na výsledky navázat, doporučí vizualizace do výkladu, navrhne skupiny pro diskuzi a mnohem více.

Vše vyvíjíme na základě vědeckých poznatků.

Techambition není jen nástroj, který Vám poskytne výsledky Vašich studentů a ušetří spoustu času. Především Vám pomůže zavést do výuky nové prvky a nadchnout studenty pro matematiku.

Zjistit více
23 148 Studentů
763 849 Odpovědí
456 345 Doporučení pro učitele

Vytvořte si svůj účet

Pro učitele zdarma.

Začít