Vytvořit účet

Je dána krychle ABCDEFGHABCDEFGH. Sestroj řez této krychle rovinou zadanou body AA,FF a HH. Finální řešení vyznač zeleným nástrojem.