Vytvořit účet

Vyřešíme nerovnici (x2+5x+6)(x24x+3)0\left(x^{2}+5x+6\right)\left(x^{2}-4x+3\right)\le0.

Ukážeme si dva způsoby řešení.

V prvním případě trojčleny rozložíme na lineární členy a použijeme tabulku hodnot.

V druhém případě vytvoříme grafy obou kvadratických trojčlenů a rozhodneme o znaménku jejich součinu.